Pokyny pro pozůstalé

Postup při objednání pohřebních služeb:

Úmrtí doma

Při úmrtí doma je nutné nejdříve zavolat lékaře, který vystaví tzv. ohledací listy (listy o prohlídce mrtvého). Ohledací listy se předají podle místa úmrtí na příslušnou matriku společně s dalšími doklady (občanským průkazem, kartou ZP atd.). Tuto službu za Vás vyřídíme a to i včetně odvozu zesnulého. Volejte kdykoliv následující telefonní číslo 566 625 861 - naše nepřetržitá služba je Vám k dispozici. V případě, že není zesnulý oblečen, prosím, připravte do našeho příjezdu vhodné oblečení. 

Úmrtí ve zdravotnickém zařízení

I v případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení se obraťte přímo na nás. Zajistíme vyzvednutí ohledacích listů a vyřídíme veškeré potřebné náležitosti na příslušné matrice. Ušetříme Vám čas i peníze. 

Obecné pokyny

Pokud si přejete pohřeb v kostele, nikoliv ve smuteční obřadní síni, je zapotřebí termín pohřbu dohodnout kromě nás také s knězem. 

Zajistíme pro Vás pohřební služby

  • výkop hrobů
  • zajištění obřadu (hudba, květinové dary, řečník, autobusová přeprava)
  • náležitosti na matrice (nutno vyplnit dotazník a předat doklady zemřelého)

Řičičský průkaz je nutno odevzdat na příslušném dopravním inspektorátu, pas na pasovém oddělení, popř. vojenskou knížku na vojenské správě. Žádosti o vdovský nebo sirotčí důchod se podávají na Okresní správě sociálního zabezpečení. Potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu pro zaměstnavatele vystavují naši pracovníci. 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici nepřetržitě na tel.: 566 625 861. Po předchozí telefonické domluvě lze pohřeb sjednat i v mimopracovní době u Vás doma. 

Pietas - Vysibla, s.r.o.

Pohřební služba na Zelené hoře, Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 625 861 - NONSTOP
email: pietas@pietas.cz

Firma Pietas-Vysibla těží z dlouhodobých zkušeností svých zakladatelů. Smyslem naší činnosti je služba v pravém slova smyslu a jejím základem je úcta k zesnulým. Bolest z odchodu Vašich blízkých nemůžeme zmírnit, ale pomůžeme Vám ulehčit Vaši situaci samozřejmým poskytnutím kompletních pohřebních služeb.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.